Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW I KORZYSTANIA Z PORTALU

I   Wstęp

1. Spółka AT Road spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 30, posiadająca kapitał zakładowy na poziomie 400.000 PLN, REGON 634567492, NIP 781-17-44-212, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000405880 (dalej: U1 UONE), prowadzi sprzedaż detaliczną towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem www.u1.net.pl (dalej: Sklep).

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu U1 UONE oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu.

4. Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

5. Towary w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się w szczególności informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany.

6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Opisy składu materiałów użytych do produkcji określonych towarów są dostarczane przez producentów.

II   Zasady korzystania ze Sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

1. Sklep internetowy www.u1.net.pl umożliwia kupowanie oferowanych przez firmę towarów.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze Sklepu (Klient), a ATRoad Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Sprzedawca) na podstawie Regulaminu, który jest integralną częścią Umowy.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

4. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

5. Użytkownik, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,

b. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

c. nie rozsyłania i nie umieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej,

d. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu,

e. korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu tylko do użytku własnego,

f. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III   Zawarcie umowy sprzedaży

1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu (on-line), bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail:  uone@road24.pl

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie zamówienia składane pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00.

3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania Rachunku.

6. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.

7. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zamów” (lub „Potwierdzam zakup” po wyborze płatności), Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub rachunku.

8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamów” lub „Potwierdzam zakup” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną firmie AT Road Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu oraz drogą e-mail’ową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

10. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (w realizacji) w terminie do 3 dni roboczych, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

11. Sklep zastrzega sobie prawo do opóźnienia realizacji zamówienia w przypadku tymczasowej niedostępności artykułów. Klient zostanie o tym fakcie, a także o długości realizacji zamówienia niezwłocznie poinformowany na wskazany przez niego adres poczty e-mail.

12. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem, także drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym na adres: uone@road24.pl

13. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie, w przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż „za pobraniem”.

14. Zdjęcia produktów umieszczone na sklepie są zdjęciami poglądowymi, a artykuły mogą się nieznacznie różnić od realnych. Nie wpływa to jednak na zasadę działania i ich przeznaczenie.

IV   Dostawa i odbiór

1. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną DPD Polska Sp. z o.o.

2. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.

3. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

4. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej.

6. Możliwa jest dostawa “za pobraniem” jednakże ceny różnią się od przesyłek standardowych. Klient podczas wyboru tego rodzaju przesyłki zostanie poinformowany o kosztach usługi.

7. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie umieszczona zostanie każdorazowo na stronach produktowych sklepu. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych towarów ponosi Klient, o którym Klient zostaje poinformowany przed akceptacji składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (Rachunek), dokument ze specyfikacją zamówienia.

8. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient, powinien dokładnie sprawdzić w obecności kuriera kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

9. W szczególnych przypadkach możliwa jest wysyłka towaru poza granicę Polski (Europa, Świat), jednakże Klient zobowiązany jest do kontaktu ze Sklepem drogą mailową pod adres: uone@road24.pl i uzgodnienia kosztów wysyłki oraz terminów realizacji.

10. Koszt dostawy zawiera cenę przesyłki i cenę opakowania. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzane w trakcie transportu.

V   Ceny i metody płatności

1. Informacja o cenie zakupu towaru w Sklepie podawana jest na stronie Sklepu i ma charakter wiążący w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.

2. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym podatek VAT.

3. Oferujemy następujące rodzaje płatności:

a. za pobraniem,

b. za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym imoje.ing.pl, gdzie rozliczenia transakcji kartą kredytową, ratalne i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem imoje.ing.pl,

c. za pośrednictwem przelewu tradycyjnego na numer rachunku bankowego spółki  PL 57 1050 1520 1000 0090 3258 6548.

4. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:

a. gotówką kurierowi z  firmy kurierskiej w miejscu dostawy (za pobraniem),

b. przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Dotpay.pl przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sklepu lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Dotpay.pl) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia,

c. realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar,

d. w przypadku uregulowania płatności przelewem tradycyjnym Klient zobowiązany jest do poinformowania o takiej płatności mailowo bądź telefonicznie.

5. Spółka ATRoad Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian.

VI   Gwarancje, reklamacje i zwroty

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Spółka ATRoad Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

3. Spółka ATRoad Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

4. Klient może zgłosić mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.

5. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym udostępnionym przez pracownika sklepu i dowodem zakupu, e-mailem na adres: uone@road24.pl, z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową ATRoad Sp. z o.o. wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i Kuriera.

8. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do sklepu, nie później niż w ciągu 30 dni. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy za pomocą poczty elektronicznej uone@road24.pl (przy użyciu udostępnionego Klientowi formularza), a następnie przysłanie na adres Sklepu zakupionego towaru w stanie niezmienionym (nieuszkodzony, czysty, nienoszący śladów użytkowania).

9. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 30 dni w odniesieniu do konkretnych zwracanych towarów (np. Rachunek). Pieniądze odesłane zostaną w ciągu maksymalnie 14 dni na podany przez Klienta numer konta. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia oraz koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep).

10. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do Sklepu towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

11. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

VII   Przetwarzanie danych – polityka prywatności

1. Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informujemy, że:

a. administratorem Państwa danych osobowych jest firma AT Road spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 30, REGON 634567492, NIP 781-17-44-212, tel. +48 600 934 216, e-mail: uone@road24.pl,

b. celem przetwarzania danych jest:

 • zawarcie i realizacja umowy, w tym zakładanie i obsługa konta na stronie internetowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit b RODO),
 • zwrot lub zamiana produktu oraz rozpatrywanie reklamacji (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit b RODO),
 • przekazanie Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. (“Bank”) w związku z:
  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • przekazanie Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 • ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z funkcjonowaniem sklepu, udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania oraz realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć: możliwość ochrony interesów gospodarczych oraz sprawne nawiązywanie kontaktów handlowych, a także prowadzenie działań marketingowych ( w tym newsletter), działania za pośrednictwem maila prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji (art 6 ust 1 lit a RODO),
 • spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit c RODO).

c. dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, W związku z realizacją zamówień, dane użytkowników sklepu mogą być przekazywane poczcie polskiej oraz firmom kurierskim a także podmiotowi odpowiedzialnemu za płatności elektroniczne, którym w tym przypadku mogą być ING Bank Śląski S.A. oraz Twisto Polska sp. z o. o.  Administrator udostępnia dane upoważnionym do przetwarzania danych pracownikom,

d. przetwarzaniu danych podlegają imię i nazwisko klienta, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail,

e. dane osobowe Klientów sklepu internetowego przetwarzane będą przez następujący czas:

 • w przypadku realizacji umowy – przez okres niezbędny do realizacji umowy,
 • w przypadku złożenia reklamacji – przez okres niezbędny do jej rozpatrzenia,
 • w przypadku przekazania danych do ING Bank Śląski S.A. oraz Twisto Polska sp. z o. o. przez czas potrzebny do realizacji płatności,
 • w przypadku powstania ewentualnych roszczeń – przez okres do chwili upływu terminów przedawnienia przewidzianych w kodeksie cywilnym,
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu, w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres wynikający z tych przepisów.

f.   przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

g. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pracownika narusza postanowienia RODO,

h. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zamówień. Dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę przy składaniu zamówienia poprzez akceptacje regulaminu lub poprzez założenie profilu na sklepie www.u1.net.pl po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym regulaminem,

i. korzystanie z strony sklepu internetowego wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies.

j. zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia poprzez stosowanie protokołu ssl zabezpieczającego powierzone nam przez Państwa dane poprzez portal www.u1.net.pl. Stosujemy również wewnętrzne procedury dzięki, którym należycie dbamy o powierzone przez Państwa dane i zapobiegamy ich udostępnienia osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy wykonywanie wprowadzonych procedur oraz ich spójność z powszechnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.

2. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

3. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

VIII   Pozostałe

1. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu – w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep.

2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu.

5. Spółka ATRoad Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

6. Wszelkie zamieszczone w Sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

7. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.04.2020r.

Formularz zwrotu/wymiany towaru

X